Blue Energy

De Expertengroep Blue Energy bundelt de expertise van Howest, KU Leuven, OWI-Lab, Sirris, UGent, VIVES en VLIZ op het gebied van energieproductie uit of op zee. Hun activiteiten met betrekking tot onderzoek en valorisatie worden gecentraliseerd rond de West-Vlaamse testinfrastructuur, met name de Coastal and Ocean Bassin en de Blue Accelerator. De expertengroep stimuleert het gebruik van deze infrastructuur door onderzoeksprojecten op te zetten waarin de West-Vlaamse kennisinstellingen participeren ten gunste van en in samenwerking met de Blue Energy sector.

Onze kennispartners

Howest Energy management zoekt naar creatieve oplossingen voor energie-efficiëntie en de optimalisatie van elektrische en thermische energiestromen via slimme innovatieve besturingsstrategieën. De focus ligt op de integratie van geavanceerde meetsystemen, betrouwbare data capture systemen, geautomatiseerde gegevensverwerking, integratie van (smart/IoT) sensortechnologieën, dataopslag (via cloud of lokaal), analyse en visualisatie via dashboards en de integratie van hernieuwbare systemen met of zonder opslag, zowel voor grote bedrijven, KMO's, kantoorgebouwen als woningen.
De onderzoeksgroep Coastal and Geotechnical Engineering aan de KU Leuven, Campus Brugge, richt zich op de interactie tussen milieubelastingen (wind, golf, stroming) op drijvende constructies, met inbegrip van de fundering op de zeebodem. 

Numerieke modellen worden ingezet op realistische drijvende constructies zoals windturbines, offshore installatieschepen... in een CFD-gebaseerd numeriek bekken. Daarnaast worden experimentele modellen uitgevoerd met behulp van het kust- en offshore bekken (COB) in Oostende, waarvan de KU Leuven partner is (samen met UGent en Flanders Hydraulics Research). 

De M-Group (Mechatronica Groep) van de KU Leuven Brugge Campus kan expertise inbrengen over de optimale regeling en de algemene betrouwbaarheid van mechanische, elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische componenten in Blue Energy Systems.
De Coastal Engineering Research Group (CERG-UGent) is een internationale speler op het gebied van Blue Energy met zijn baanbrekende onderzoeksinstrumenten. CERG-UGent richt zich op de onderzoeksthema's golf- en getijdenenergie, offshore drijvende windturbines en andere drijvende constructies. 

Daarnaast volbrengt UGent pioniersonderzoek rond energieparken. Deze geïntegreerde aanpak is gebaseerd op numerieke en experimentele modellering, en veldmetingen. Hiervoor ontwikkelde ze reeds een reeks aan modellen en instrumentatie en heeft men toegang tot de Wave & Current Flume (Technologiepark Campus Gent), de Blue Accelerator (Oostende) en de Coastal & Ocean Wave & Current Basin (UGent Campus Oostende). 
Het Vlaams Maritiem Instituut (VLIZ) is het centrum voor zee- en kustonderzoek. Haar missie is het bevorderen van de accumulatie van mariene kennis en uitmuntendheid in het mariene onderzoek in Vlaanderen. De mariene onderzoeksgebieden zijn de oceaan en de zeeën, de kust en de getijdenstelsels. De doelgroepen voor kennisopbouw zijn de mariene onderzoeksgemeenschap, maar ook onderwijsinstellingen, het grote publiek, beleidsmakers en de industrie (in het kader van de blauwe economie). VLIZ beschikt over een specifiek onderzoeksschip en grootschalige (zee)onderzoeksinfrastructuur (mariene robotica, sampling equipment, sensornetwerken...).
Met zijn expertisecentrum voor slimme technologieën kan VIVES de verschillende aspecten met betrekking tot blauwe energie op een multidisciplinaire manier aanpakken met een focus op slimme, duurzame en veerkrachtige technologieën. Door het uitvoeren van toegepast onderzoek met expertise in duurzame technologieën, IoT, AI en eco-design, proberen ze de meest milieuvriendelijke oplossingen te vinden. 

Ook managementvaardigheden om producten en oplossingen te analyseren en in evenwicht te brengen, niet alleen vanuit technologisch oogpunt, maar ook vanuit ecologisch, economisch, juridisch en sociaal-ethisch oogpunt zijn aanwezig. Bij Blue Energy ligt de nadruk op praktijkgericht onderzoek naar de inspectie en het onderhoud van offshore-installaties door middel van drones en de mogelijkheid van energieopslag door middel van waterstof.